Aktuality
01.02.2019

DROGY A ALKOHOL NA PRACOVIŠTI

Na rok 2019 pro Vás připravujeme

OTEVŘENÉ ODBORNÉ SEMINÁŘE

tento rok se již žádný otevřený seminář nekoná

DROGY A ALKOHOL NA PRACOVIŠTI &

LEGISLATIVA K PROBLEMATICE TESTOVÁNÍ NA NÁVYKOVÉ LÁTKY

 

 

Termín a místo budou upřesněny:

DROGY A NAŠE DĚTI - seminář pro rodiče a děti

 

 Vaše dotazy a sdělení nám můžete zasílat na adresu: seminar.drogy@mivoagency.cz


INTERNÍ SEMINÁŘE na míru jednotlivým zaměstnavatelům:

- semináře a  workshopy pro střední management (mistři a vedoucí výroby, teamleadeři, vedoucí oddělení, technici BOZP atp.)V předešlých letech proběhly tyto otevřené odborné semináře:

Drogy a alkohol na pracovišti & Legislativa k problematice návykových látek 

2014 - Liberecko

2015 - Praha, Liberecko, Střední Čechy, Severní Morava, Jižní Čechy

2016 - Liberecko a  interní semináře

2017 - Liberecko, Severní Morava, Východní Čechy

2018 - Praha východ, Vysočina

 

 Rizika zneužívání drog na pracovišti

- interní workshopy pořádané na míru jednotlivým zaměstnavatelům pro jejich zaměstnance

 Semináře a workshopy se uskuteční v různých částech ČR. Aktuální plán termínů v sekci AKCE - Akce pro firmu

V případě Vašeho zájmu o konkrétní oblast nás, prosím, kontaktuje, sdělíme Vám bližší podrobnosi.

01.02. 2019

DROGY A ALKOHOL NA PRACOVIŠTI

 Může zaměstnavatel kdykoliv vyšetřit, zda je zaměstnanec pod vliven návykové látky nebo musí mít zaměstnavatel důvodné podezření?

Znamená přítomnost drogy v těle zaměstnance již ovlivnění?

Jaký je dostatečný důkaz pro soudní řízení, že zaměstnanec vykonával svoji práci pod vlivem drogy?

Orientační drogový test byl pozitivní. Co to znamená pro zaměstnance a co pro zaměstnavatele? Jaké jsou následné kroky?

ZNÁTE ODPOVĚDI?

Na tyto a mnoho dalších otázek z každodenní praxe našich klientů Vám v průběhu odborného semináře "Drogy a alkohol na pracovišti" odpoví naši lektoři.

  

Praxe ukazuje, že se ve firmách stále častěji setkáváme se situacemi, kdy někteří zaměstnanci svoji pracovní činnost vykonávají pod vlivem drog nebo drogy dokonce na pracovišti přechovávají. Často tito zaměstnanci také bývají jejich pravidelnými uživateli. Aby se rizikům plynoucím z těchto situací zaměstnavatelé mohli účinně bránit, potřebují mít dostatek informací o světě nelegálních drog a návykových látek, příslušné legislativě a možnostech, jak drogy odhalovat a jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky u zaměstnance prokáže.

Na základě častých dotazů našich klientů k této problematice jsme připravili pro odpovědné zástupce zaměstnavatelů speciální odborný seminář, jehož cílem je zvýšit povědomí o výše uvedených tématech a poskytnout ucelené základní informace a podklady pro snadnější řešení těchto situací ve firmách. Informace budou mimo jiné prezentovány i formou případových studií z praxe s důrazem na potřeby zaměstnavatelů.

Naši lektoři jsou odborníci s mnohaletou praxí v problematice návykových látek i souvisejících předpisů. Jedná se o právníky, odborné pracovníky, lékaře atp. z různých ministerstev a institucí a protidrogového oddělení Policie ČR.

 Odborný seminář je určen pro manažery HR, manažery BOZP (HSE), vyšší management firem.

Je na rozhodnutí každého účastníka, zda je pro něj přínosné zúčastnit se celého programu nebo pouze jednotlivé, vybrané části.

Termíny a lokace otevřených seminářů budou upřesněny.


 
© 2019 MIVO AGENCY, s.r.o. | Tel.: +420 739 378 776 | e-mail:seminar.drogy@mivoagency.cz